Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 4 sogn, samt et arkiv med billeder med billeder fra øvrige arrangementer.

Kirsten Lise Pedersen og Allan Rosenkrantz de Lasson

Vielse i Sejlstrup kirke den 5. august 2006

Sofia Jørgensen d.a. Lene Rebekka Sørensen og Kalle Sørensen

Barnedåb i Harritslev kirke den 9. juli 2006

Lene Rebekka Sørensen og Kalle Sørensen

Vielse i Harritslev kirke den 9. juli 2006

Frederik Jørgensen s.a. Lene Rebekka Sørensen og Kalle Sørensen

Barnedåb i Harritslev kirke den 9. juli 2006

Emil Rehnholt Andersen s.a. Karin Rehnholt Pedersen og Kjeld Andersen

Barnedåb i Sejlstrup kirke den 22. januar 2006

Luke J. Henrik Lauridsen s.a. Elizabeth Anne Morton og Henrik B. Lauridsen

Barnedåb i Harritslev kirke den 20. november 2005


Nikki Michelle Morton d.a. Elizabeth Anne Morton

Dåb i Harritslev kirke den 20. november 2005

Maja Nelly Ritter d.a. Tina Ritter og Alex Dann Ritter

Barnedåb i Vejby kirke den 22. oktober 2005

Jonatan Sletting Nielsen s.a. Kent Nielsen og Louise Sletting Nielsen

Barnedåb i Vejby kirke den 25. september 2005

Joanna Luna Clemmensen d.a. John Clemmensen og Annette Clemmensen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 18. september 2005

Malte Lund Rosenkilde s.a. Henrik Rosenkilde og Jane Lund Andersen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 4. september 2005

Julie Bilde Thomsen d.a. Michael Thomsen og Lise Malene Bilde

Barnedåb i Rakkeby kirke den 4. september 2005

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15