Dåb

Billeder fra dåb i de 4 sogne

Philip Sarbu s.a Yaowapa Svendsen og Razvan Sarbu

Døbt i Harritslev Kirke 10. januar 2016

Sofie Sarbu d.a Yaowapa Svendsen og Razvan Sarbu

Døbt i Harritslev Kirke den 10. januar 2016

William Holst Frederiksen s.a. Kathrine Holst Frederiksen

Dåb i Rakkeby kirke den 07. juni 2015

Isak Høgh Kjeldsen s.a Mette Høgh Christensen og Thomas K. Kjeldsen

Barnedåb i Sejlstrup kirke den 13. januar 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11