Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 4 sogn, samt et arkiv med billeder med billeder fra øvrige arrangementer.

Jeppe Holm s.a. Heidi Annette og Thomas Ulrick Holm

Barnedåb i Harritslev kirke den 18. maj 2002

Frederikke Rossel Jepsen d.a. Johnny og Laila Jepsen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 12. maj 2002

Anton Dahl Jepsen s.a. Anita og Ivan Jepsen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 12. maj 2002

Lone og Claus Martin Gertz

Vielse i Harritslev kirke den 3. marts 2002

Line Gertz d.a. Lone og Claus Martin Gertz

Barnedåb i Harritslev kirke den 3. marts 2002

Thomas Emil Jensen s.a. Connie og Helge Jensen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 24. februar 2002

Anne Kopp Drewsen d.a. Helene Høy Drewsenn og Bjørn Kopp

Barnedåb i Harritslev kirke den 17. februar 2002

Lotte Schütz og Steen Ulrik Sørensen

Vielse i Harritslev kirke den 24. november 2001

Victor Bønnerup Schütz s.a. Lotte Schütz og Steen Ulrik Sørensen

Barnedåb i Harritslev kirke den 24. november 2001

Anna Charlotte Andersen og Jann Peter Larsen

Vielse i Rakkeby kirke den 3. november 2001

Rasmus Holmen s.a. Kirsten Nørgaard Kjeldsen og Johnny Dahlum Holmen

Barnedåb i Sejlstrup kirke den 28. oktober 2001

Jeppe Axelsen s.a. Gitte Berg Axelsen og Poul Erik Vase Axelsen

Barnedåb i Sejlstrup kirke den 23. september 2001

Kirsten Kristiansen og Torben Steen Steensen

Vielse i Harritslev kirke den 15. september 2001

Tine Ursula Hoppe og Jens Flemming Fruensgaard Hoppe

Vielse i Vejby kirke den 15. september 2001

Sussi Britt og Jørn Gunnar Thomsen

Vielse i Vejby kirke den 4. august 2001