Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 4 sogn, samt et arkiv med billeder med billeder fra øvrige arrangementer.

Konfirmation - Jelstrup kirke den 22. april 2016

Thea Lisborg Jensen
Thomas Dalsgaard Jensen
Sara Veggerby Lehmann Nielsen,
Marcus Svenningsen
Klara Bruun Sørensen

Mads Boelt Baggesen s.a Bente Boelt Baggesen

Dåb i Sejlstrup kirke den 19. marts 

Agna Susanne Lie Jensen d.a. Birgitte og Mads Lie Jensen

Dåb i Rakkeby kirke den 21. februar 

Philip Sarbu s.a Yaowapa Svendsen og Razvan Sarbu

Døbt i Harritslev Kirke 10. januar 2016

Sofie Sarbu d.a Yaowapa Svendsen og Razvan Sarbu

Døbt i Harritslev Kirke den 10. januar 2016

Ellen Støve og Morten Lie

Vielse i Rakkeby kirke den 15. august

Helle Steen Tyndall og Morten Aaen Hansen

Vielse i Rakkeby kirke den 17. oktober

Janni Zakariasen Stagsted og Frank Nergaard Jensen

Vielse i Vejby kirke den 17. oktober

Mathilde Skovgård Sørensen og Lars Beck Møller

Vielse i Jelstrup kirke den 10. oktober

Tina Søndergaard og Hans Carlo Rødsgaard

Vielse i Vejby kirke den 26. september

Rikke Vittrup Olesen og Dennis Kristian Larsen

Vielse i Rakkeby kirke den 15. august

Heidi Helen Andersen og Arne Schneider

Vielse i Jelstrup Kirke den 8. august 2015

Birgitte Maarup Ludvigsen og Martin Dybro

Vielse i Jelstrup Sogn den 25. juli 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11