Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 4 sogn, samt et arkiv med billeder med billeder fra øvrige arrangementer.

Vinni Bahar Karlsen og Tonni Thomsen

Vielse i Vejby Kirke den 4. juli 2015

William Holst Frederiksen s.a. Kathrine Holst Frederiksen

Dåb i Rakkeby kirke den 07. juni 2015

Louise Maarup Ludvigsen og Karsten Tideman Schou Larsen

Vielse i Sejlstrup kirke den 28. marts 2015

Louise Nielsen og Jens Ole Dalsgaard

Vielse i Vejby Kirke 07. juni 2014

Isak Høgh Kjeldsen s.a Mette Høgh Christensen og Thomas K. Kjeldsen

Barnedåb i Sejlstrup kirke den 13. januar 2013

Marie Skjødt Axelgaard og Anders Krogh Madsen

Vielse i Rakkeby kirke den 11. august 2012

Dorthe Hoberg Matthiasen og Lars Smed Christensen

Vielse i Sejlstrup kirke den 7. juli 2012

Eva Damgaard og Kristian Damgaard

Vielse i Sejlstrup kirke den 16. juni 2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12