Vielser

Billeder fra vielser i de 4 sogn

Lene Rebekka Sørensen og Kalle Sørensen

Vielse i Harritslev kirke den 9. juli 2006

Pia Kjul Knudsen og Henrik Knudsen

Vielse i Vejby kirke den 25. juni 2005

Jette Schmaltz Andersen og Ole Vestergaard Andersen

Vielse i Vejby kirke den 28. maj 2005

Helene Høy Drewsen og Bjørn kopp

Vielse i Sejlstrup kirke den 14. maj 2005

Thessa Barbara Frauke Jensen og Finn Elmegaard Jensen

Vielse i Sejlstrup kirke den 16. april 2005

Bhuanapriya Pedersen og Peter Heide Pedersen

Vielse i Vejby kirke den 28. august 2004

Grethe Brandt Møller og Per Toft Nielsen

Vielse i Rakkeby kirke den 7. august 2004

Louise Sletting Madsen og Kent Nielsen

Vielse i Vejby kirke den 31. juli 2004

Helene Basbøll Larsen og Christian Adler Wennerwald

Vielse i Vejby kirke den 24. juli 2004

Hanne Overby og Jakob Mouritsen

Vielse i Rakkeby kirke den 20. juni 2004

Ditte Amalie Olesen og Søren Bye Olesem

Vielse i Rakkeby kirke den 12. juni 2004

Mette Fisker Jungersen og Flemming Jungersen

Vielse i Rakkeby kirke den 26. juli 2003

Camilla Mølgaard Nielsen og Tom Rasch

Vielse i Rakkeby kirke den 7. juni 2003

Hanne og Jens Kristiansen

Vielse i Vejby kirke den 30. november 2002

Maiken Quist og Tim Slott

Vielse i Vejby kirke den 8. juni 2002

Christina Tange Søndergaard og Kristian Søndergaard

Vielse i Sejlstrup kirke den 1. juni 2002

Anne-Helene Kragelund og Jan Krogsgaard

Vielse i Sejlstrup kirke den 25. maj 2002

Heidi Annette og Thomas Ulrick Holm

Vielse i Harritslev kirke den 18. maj 2002

1 2 3 4