GUDSTJENESTER

25. november, S.s.i kirkeåret
09:00 Harritslev Kirke v/Birte Maarup Iversen Kirkekaffe
2. december, 1.i advent
09:00 Rakkeby Kirke v/Birte Maarup Iversen Kirkekaffe
10:30 Sejlstrup Kirke v/Thomas Rasmussen
9. december , 2. s. i. advent
09:00 Vejby Kirke v/Anna Marie Bram Christensen,
19:00 Rakkeby Kirke v/præst Niels Kirketerp,
16. september, 3. s. i advent
9:00 Sejlstrup Kirke,Niels Kirketerp
10:30 Harritslev Kirke,Niels Kirketerp
21. december,
10.00 Jelstrup Kirke, Julegudstjeneste med Hundelev Friskole
23. december, 4. s. i advent
9:00 Rakkeby Kirke, v/Niels Kirketerp
10:30 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp
19:00 Sejlstrup Kirke v/Thomas Rasmussen
24. december, Juleaften
13:00 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp
14:00 Rakkeby Kirke v/Flemming Høgh, koret medvirker
15:30 Harritslev Kirke v/Flemming Høgh
25. december, 1. juledag
10:30 Vejby Kirke v/Niels Kirketerp

26. december, 2. juledag
10:30 Harritslev Kirke v/Niels Kirketerp
30. december
09:00 Harritslev Kirke v/Niels Kirketerp
10:30 Sejlstrup Kirke v/Niels Kirketerp
1. januar Nytårsdag
14:00 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp
16:00 Harritslev Kirke v/Niels Kirketerp