Historie

KIRKEN, SOGNET OG PASTORATET
Kirken er opført i midten af 1100-tallet fortæller nationalmuseets folk. Der har aldrig været tårn til kirken, altså en såkaldt kullet kirke opført af granitkvadre på skråkantsokkel udvendigt og med indermur af ubearbejdede marksten.
Korbuen er med skråkantsokkel og hulkelprofilerede kragsten.
Taget er blytækket, og den oprindelige tagkonstruktion er uændret.
Både kor og skib har bræddeloft (lidt atypisk er loftet påslået under bjælkerne.)
Stilen er helt igennem rundbuestil (romansk) og som så mange andre landsbykirker i Nordjylland fra den periode røber detaljer i stilen, at bygmesteren kom fra - eller har uddannet sig i - England, hvor der findes mange landsbykirker i samme stil, (uddannelsen til bygmester var i middelalderen 10-årig, herunder mindst 3 år i udlandet "på valsen" )
Til ind i 1800-tallet var det herremænd, der ejede kirkerne, og Harritslev Kirke har gennem tiderne været underlagt flere forskellige herregårde såsom Åstrup, Sejlstrup og Villerup.
Om Tilhørsforhold til Villerup vidner initialerne på kirkens vestgavl: EB og KMZ samt årstallet 1803. Bogstaverne står for ægteparret til Villerup: Erik Brun og Kasse Marie Zouten. Årstallet angiver en restaurering af kirken. Om andre ejere vidner kirkens interiør, men herom senere.
Oprindeligt udgjorde sognet et selvstændigt pastorat, men efter en pest i 1348 blev Rakkeby inddraget i pastoratet, i det der i Rakkeby kun var 8 overlevende familier (oplyst af fhv. graver Åge Thommassen, der har forsket i arkiverne i Viborg ). Senere blev også Sejlstrup Sogn tillagt pastoratet (sandsynligvis i forbindelse med omstrukturering efter reformationen med Christian d. tredies Klemmebrev 1555, ved hvilken lejlighed Sejlstrup Kirke i første omgang var dømt nedlagt ).
Hvorom alt er: Harritslev –Rakkeby- Sejlstrup pastorat bestod til 1860, hvor Sejlstrup og Vejby blev sammenlagt til et pastorat. Vejby havde indtil da dannet pastorat med Børglum – som en slags anneks til Børglum Kloster Kirke. I 1971 sammenlagdes Harritslev - Rakkeby pastorat med Vejby- Sejlstrup og har bestået således siden.
Harritslev sogn har ca. 300 indb.