Inventar

På NORDVÆGGEN hænger en smukt SENGOTISK KRUCIFIKS. Den stilmæssige kendetegn er den s-formede krop og fokusering på Jesu fornedrelse og lidelse. Krucifikset er et korbuekrusifiks; dvs. sige at det oprindelig har været anbragt over korbuen. I perioden 1907 til 1931, hvor den nuværende altertavle blev anskaffet hængte det over alteret.

Det er også værd at bemærke det to små vinduer i skib og kor i kirkens nordside. Det er helt oprindelige rundbuede romanske vinduer, som stammer fra den tid kirken blev bygget. Set udefra er de helt autentiske, men inde i kirken er lysningerne i en senere tid blev gjort større, for at tillade det sparsomme lys, som kom ind gennem ruderne at sprede sig lidt mere i kirkerummet.

De står nu foran og kigger ind i koret.