Genåbning af Vejby Kirke

Søndag den 11. juni 2017 kl. 10:30

I november 2015 blev det nødvendigt at lukke Vejby Kirke. Loftkonstruktionen over koret var stærkt angrebet af borebiller.
Mange instanser har været involveret - Nationalmuset, Den kongelige bygningsinspektør, arkitekter og lokale håndværkere - for blot at nævne nogle af aktørerne.
Der har været afholdt mange møder, skrevet mange referater og sendt mange mails men NU er vi klar til at genåbne vores kirke.

Vi håber du/I har lyst til at være med til at festliggøre genåbningen, som foregår dels i kirken, delt i teltet, som spejderne har opstillet i dagens anledning.

Vejby Menighedsråd

Program:

10:30 Gudstjeneste (Biskop Henning Toft Bro, Provst Thomas Reinholt Rasmussen, Sognepræst Viggo Noe). Jørn Lyng med orkester medvirker ved post- og præludium samt med et indslag efter prædiken

11:45 Velkomst i teltet uden for kirken

12:00 Spisning

12:30 Taler

12:45 Gospel4U

13:10 Kaffe - Tak for i dag

Indslag fra TVNord hér

Fotoalbum med 119 fotos fra genåbningen hér