Kyndelmisse 2018

Kyndelmisse i Vejby kirke 30/1 – 18

Det er efterhånden blevet en tradition, at spejderne bringer lys til Vejby kirke
omkring Kyndelmisse. Således også i år.
Det blev en rigtig festlig og hyggelig oplevelse.
Spejdere, ledere og forældre mødtes på Købmandstoften.

Her tændtes hjemmelavede fakler og flagermuslygter, hvorefter hele flokken
vandrede gennem en måneklar aften gennem byen til kirken
Det var et flot syn, at se alle lysene komme til den hyggeligt oplyste og varme
kirke .

Viggo havde lavet et kors, der stod med levende lys. Enkel og fin kunst, som
spejderne så fik til opgave, at lave deres eget kunstværk ud af, med afbarkede
grene bundet sammen med snor.
En rigtig opgave for spejderne, der viste deres gode evne til at samarbejde.
Imens blev der spillet stille musik og Pia og spejdere læste tekster op.
Spejderne havde hver især formet linier om, hvad de forstod ved det gode liv
Og der var mange gode bud
Det er dejligt at opleve den fortrolighed, der er til både præsten og kirken.
Mange bød ind med gode svar, og var aktive i gudstjenesten.
Og så var der flødeboller til alle
Så vi gik hjem med gaver til både krop og sjæl
Rart at blive mindet om, at vi alle skal være med til at værne om, og arbejde for
det gode liv for alle.

Kirsten Baggesen, Vejby