Vejby kirke er lukket på ubestemt tid

Borebiller er skyld i, at Vejby Kirke er
lukket med øjeblikkelig varsel. Det er
kirkens loftskonstruktion over koret, der
er angrebet af skadedyr. Loftskonstruktionen
er lavet i egetræ, som er beklædt
med brædder af fyrretræ

Efter at der begyndte at komme støv og
smuld ned, blev en bjælke afdækket, og
det viste sig, at der mangler 40 cm. af
enden, og resten af bjælken var meget
dårlig. Herefter blev provsten og en byggesagkyndig
kontaktet, og det blev
konstateret, at fem bjælker over koret er
mere eller mindre angrebne.
At skaden er blevet så omfattende, skyldes
at billen er den såkaldte egeborebille,
der hovedsagligt angriber egetræ. Den har
kunnet arbejde uforstyrret, inde bag fyrretræsbeklædningen.
Kirken er lukket indtil videre. Det vil antageligt
tage måneder at udbedre skaden.
Kirkelige handlinger vil i perioden blive
henlagt til pastoratets andre kirker i Rakkeby,
Sejlstrup, Jelstrup og Harritslev sogne.